Skip to main content

SFO-V media och filmer

En sammanställning av SFO-V's förekomst i media, bland annat filmer från seminarier, intervjuer och artiklar i dagspressen samt podcaster.
Alla med anknytning till SFO-V förekommer, exempelvis SFO-V Fellows, forskare som erhållit SFO-V medel eller styrgruppsmedlemmar.

Carol Tishelman and Andreas Andersson sitting on a bench
Professor Carol Tishelman, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics and Andreas Andersson. Photo: Johanna Sjöblom.

2019-06-11 Hör SFO-V's styrgruppsledamot Carol Tishelman med flera berätta om hur människor vill ha det i livets slutskede i KI's podcast Medicinvetarna.

2019-05-07 Läs och hör om SFO-V Research Fellow Lena Rosenbergs syn på äldreboenden i SVT-Östnytt. Lena har även intervjuats angående samma tema i Rapport under maj månad.

2018-11-23 Så ska äldre trivas på framtidens boenden - Intervju med Lena Rosenberg, bl.a. SFO-V Fellow i Expressen

2018-08-13 EU-bidrag till Yvonne Wengström, NVS och styrgruppsmedlem SFO-V

2018-05-23 Cancerpatienter har svårt att få stöttning för fysisk träning på gym - Yvonne Wengström, Professor KI, styrgruppsmedlem SFO-V och Kate Bolam, postdoc KI och SFO-V Fellow

2018-05-23 Amerikansk satsning vill utradera cancer helt Sveriges Radio - Yvonne Wengström, Professor KI, styrgruppsmedlem SFO-V och Kate Bolam, postdoc KI och SFO-V Fellow

2018-04-28 Träning viktig under cancerbehandling, ”Resultaten överraskar oss” SVT Örebro - Yvonne Wengström, Professor Karolinska Institutet, styrgruppsmedlem SFO-V

2018-04-23 Forskningsprojekt ska fånga upp tankar om vård- och omsorgsmiljöerna på Mälarbacken - Projektet ”Stödjande vård- och omsorgsmiljöer i äldreomsorg” ingår i det nationella forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet

2018-03-20 "Vi måste nå dem som inte kommer självmant - Reumatikervärlden" - Christina Opava, Direktor SFO-V, Professor Karolinska Institutet

2018-03-19 Lättare att prata om döden, SVT Rapport - Forskningsprogrammet DöBra med Ida Goliath, SFO-V Fellow, under ledning av Carol Tishelman Karolinska Institutet

2018-03-19 "Vaccin" mot äldres ensamhet, Västerbottenkuriren"- Lena Borell, Karolinska Institutet och Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet

 

 

En film om vårdvetenskapens framtid från SFO-V's rundabordssamtal i maj 2018