Seminarieserie i vårdvetenskap - våren 2022

Välkommen till lunchseminarier på temat Vårdvetenskap, hälsa och delaktighet.

Seminarieserien ges av strategiska forskningsområdet vårdvetenskap SFO-V, ett forskningsområde som drivs gemensamt av Karolinska institutet och Umeå universitet. Seminarieserien är en mötesplats för dialog om forskning, teori och ideologi som har relevans för vårdvetenskap, hälsa och delaktighet.

Presentationerna är cirka 20 min därefter är det tid för frågor. 

2022-03-24 kl. 12.00 - 13.00  

Fysisk aktivitet och stillasittande bland seniorer

Skiljer sig aktivitetsmönster mellan män och kvinnor och kan dopaminreglering förklara skillnader i motivation för fysisk aktivitet?

Ing-Mari Dohrn, med dr, adjunkt, forskare vid Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

 

2022-05-19 kl. 12.00 - 13.00 

Hur kan studier med samskapande design bidra till kunskapsutveckling inom hälsovetenskap?

Eric Asaba, universitetslektor & docent i arbetsterapi och biträdande prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet

 

 

2022-08-25 kl.12.00 - 13.00

2022-10-20 kl. 12.00 - 13.00

2022-11-24 kl. 12.00 - 13.00

 

Länk skickas vid anmälan.

Anmäl dig här. Det är gratis.