Skip to main content

Save the meniscus

Riccardo Cristiani, ERASMUS-fellow från universitetet I Perugia, är tillsammans med medarbetare vid Centrum för Idrottsskadeforskning och utbildning vid MMK, nominerad som en av fyra kandidater till utmärkelsen bästa föredrag avseende knäskador vid den stor internationella idrottsskade- och artroskopi kongressen i Shanghai 4-8/6.

Studien omfattar 4 500 korsbandsopererade patienter och visar att meniskbevarande kirurgi ger signifikant bättre objektiv knästabilitet jämfört med vad som ses hos patienter som genomgått olika typer av meniskresektion.