Ragnar Söderbergs stiftelse

This page in English

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin och andra vetenskapsområden.

Ragnar Söderbergs stiftelse ger femåriga anslag till akademiskt yngre forskare som redan har uppvisat vetenskaplig skicklighet och som har nydanande idéer. Anslag delas ut i ämnena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Följande forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin:

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

Länkar

Finansiering