Skip to main content

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin och andra vetenskapsområden.

Ragnar Söderbergs stiftelse ger femåriga anslag till akademiskt yngre forskare som redan har uppvisat vetenskaplig skicklighet och som har nydanande idéer. Anslag delas ut i ämnena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Följande forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012