Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin inom ramen för nedanstående satsningar.

Ragnar Söderbergforskare i medicin

Femåriga anslag för akademiskt yngre forskare (doktorsexamen avlagd inom 4–6 år från utlysning) med nydanande idéer och hög vetenskaplig kompetens. Syftet är att genom långsiktig finansiering ge framtida forskningsledare möjlighet att starta sin egen forskargrupp och bli självständiga.  Följande forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Svenska stiftelsers startanslag

Via stiftelsesamarbetet Swedish Foundations’ Starting Grant erbjuder stiftelsen även en andra chans till finansiering för de unga forskare vid svenska lärosäten som, trots högsta betyg, får avslag i Europeiska forskningsrådets senaste utlysning inom programmet ERC Starting Grant. Följande forskare vid Karolinska Institutet finansieras med Swedish Foundations’ Starting Grant från Ragnar Söderbergs stiftelse:

2020

 

KS
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-02-27