Professorsinstallation 2019

Torsdag den 17 oktober 2019 installerades 13 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnade vi våra nya adjungerade professorer och gästprofessorer. Installationsceremonin i Aula Medica är en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern vid vårt universitet.

Våra nya professorer

För dig som vill veta mer