Skip to main content

Professorsinstallation 2019

Torsdag den 17 oktober 2019 installerades 13 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnade vi våra nya adjungerade professorer och gästprofessorer. Installationsceremonin i Aula Medica är en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern vid vårt universitet.

Våra nya professorer

För dig som vill veta mer