Skip to main content

Professorsinstallation 2019

Torsdag den 17 oktober 2019 installeras 13 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnas våra nya adjungerade professorer och gästprofessorer. Installationsceremonin i Aula Medica är en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern vid vårt universitet.

Våra nya professorer

För dig som vill veta mer

KS
Katarina Sternudd
2019-09-26