Prestige färgar viktiga val

Idéer om status och prestige bidrar till läkarbrist inom vissa specialiteter, visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Namn och titel: Caroline Olsson, nydisputerad forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Avhandling: Medical doctors’ specialty choice in relation to personality, cultural capital and social background

Relativt få läkare specialiserar sig inom psykiatri, geriatrik och primärvård – områden där det finns problem med läkarbrist. Caroline Olsson har i sin avhandling undersökt vilka faktorer som påverkar läkares val av specialisering. Hon har länge arbetat med frågor om lika villkor och breddad rekrytering till grundutbildningarna vid Karolinska Institutet.

– Jag ville ta reda på vad som händer i nästa steg, när läkarna vidareutbildar sig, säger hon.

En slutsats är att specialistval inte förklaras av social bakgrund.

– Det beror på att läkarkåren som sådan är snedrekryterad, de flesta läkarstudenter har högutbildade föräldrar, säger Caroline Olsson.

Höga poäng på personlighetsdrag

Personligheten kan däremot påverka – en delstudie visade att kirurger hade höga poäng på personlighetsdrag för noggrannhet och lägre på samarbetsvilja. Men det mest framträdande mönstret var hierarkiska uppdelningar mellan olika specialiseringar. I läkarnas rangordningar stack kirurgi ut som ett område med hög social status, medan psykiatri och geriatrik anses ha låg status.

Insikten om att detta kan spela roll var högst i grupperna med låg status. En psykiater som intervjuades i en av studierna sa att hen hellre presenterar sig som läkare än som psykiater.

– Det tycker jag är absurt, att känna så efter att man har gått en femårig specialistutbildning. Det är verkligen inte okej, säger Caroline Olsson.

Framgång inom psykiatri

Förklaringarna som gavs i intervjuerna var exempelvis att framgång inom psykiatri anses svårmätbart och att ämnet presenteras som något avvikande i utbildningen.  Valet görs efter avslutad grundutbildning. Men enligt Caroline Olsson är det viktigt att förstå att det föregås av en lång process.  

– En rekryteringsprocess är inte att lägga ut en annons, utan man måste under hela läkarutbildningen arbeta proaktivt för att höja statusen för specialiseringar där vi har brister. Annars kommer vi aldrig klara vårdens utmaningar, säger Caroline Olsson.

Text: Ola Danielsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap, nr 2/2019
 

Mer läsning