Hur farligt är e-cigaretter?

E-cigaretter skulle användas som rökavvänjning. Men nu kopplar forskare ihop dem med hälsofara. Ändå blomstrar marknaden – och många användare är unga.

Man holds e-cigarettes in his hand.
Foto: iStock

Namn: Magnus Lundbäck.

Verksam som: Docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och läkare vid Danderyds sjukhus.

Magnus Lundbäck. Foto: Oskar Omne

Text: Maja Lundbäck, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3/2019
Foto: Oskar Omne

Din och dina kollegors forskning om e-cigaretter har fått uppmärksamhet internationellt, men inte i Sverige. Varför?
– Än så länge är e-cigaretter ovanligt här. Vi ligger ganska mycket efter, eftersom det inte blev fritt att sälja över disk förrän 2016. Bara två procent är användare. I Storbritannien är det mycket vanligare och i USA håller marknaden på att explodera, även bland unga. E-vätskan, som hälls i e-cigarettbehållaren där den förångas, säljs i tusentals smaker – inte bara som cigarettsmak utan också som godissmak och förfärande många andra smaker som tagits fram för att tilltala ungdomar och barn. De flesta e-vätskorna innehåller nikotin.

Vanlig rökning ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Hur är det med e-cigaretter?
– Vanlig rökning ger kronisk kärl-styvhet, och ju stelare kärl, desto större risk för hjärtinfarkt och stroke. När vi exponerade människor för e-cigaretter kunde vi se att kärlstyvheten ökade tillfälligt. Styvheten kom efter e-cigaretter med nikotin, men inte utan, så vi tror att det är nikotinet som är skadligt för kärlen. Vi tittade också efter en sorts stamceller, EPC-celler, vars uppgift i kroppen är att reparera kärl. Efter en hjärtinfarkt brukar de öka kraftigt i antal. Och vi såg att cellerna ökade efter e-cigarettanvändning, så det kan tyda på kärlretning eller kärlskada.

Är det bara nikotinet som är farligt?
– Det finns andra skadliga ämnen i e-cigaretter förutom nikotin. Av naturliga skäl saknas långtidsstudier, men genom att plocka ut luftvägsceller från människor kunde vi exponera dem för e-cigarettånga under en längre tid. Då såg vi att cellerna fick försämrad funktion men också att det uppstod skador på DNA. När vi gjorde en analys av e-cigarettångan såg vi att den innehöll många skadliga partiklar men även vissa nivåer av så kallade polycykliska aromatiska kolväten, som kan ha potentiellt cancerframkallande effekter.

Hur mycket bättre är e-cigaretter än vanliga cigaretter?
– Eftersom vanliga cigaretter är så väldigt farliga är det troligen mindre farligt med e-cigaretter. Inom tobaks-industrin anser man att e-cigaretter ska kunna användas som rökavvänjning, men det är tveksamt om det fungerar. Våra fynd tyder på att de inte gör det och att de flesta som ska sluta röka snarare landar i att använda både vanliga tobakscigaretter och e-cigaretter.

Riskerar e-cigarettanvändning att leda till värre beroenden?
– Nikotin är en väldigt beroendeframkallande substans, så det finns en rädsla för att e-cigaretter kan fungera som en inkörsport till tobakscigaretter, marijuana eller andra droger.

En elektronisk cigarett, eller e-cigarett, är en batteridriven apparat. En elektrisk förångare omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och glycerol samt smakämnen (med eller utan nikotin), till en rökliknande vattenånga. Ångan, som blir rökliknande på grund av propylenglykolen eller glycerolen, är nästan helt luktfri.

Källa: Wikipedia