Behandlar barn mot tics via nätet

Tics är repetitiva och ofrivilliga rörelser och ljud. I ett nystartat projekt testas behandling över nätet för barn som drabbats. Per Andrén, psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, förklarar hur projektet går till.

Per Andrén, credit: Christopher Hunt.
Per Andrén, foto: Christopher Hunt

Text Viktor Karlsson, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 3, 2016.

Hur vanligt är tics och vem drabbas?

– Ungefär en av hundra personer har den mest välbeskrivna formen, Tourettes syndrom, vilket innebär att man både har rörelse- och ljudtics. Tourettes syndrom är till viss del ärftligt och vanligare hos pojkar än hos flickor. Tics debuterar oftast mellan 3 och 9 års ålder och är oftast värre i vissa perioder och bättre i andra. Som värst brukar det vara mellan 9 och 13 års ålder, sedan minskar symtomen ofta tydligt under sena tonåren, även om de kan stanna kvar även i vuxen ålder.

Hur kommer er nya studie att gå till?

– En grupp på 20 barn med diagnoserna ihållande tics eller Tourettes syndrom kommer att genomgå en internetbaserad behandling under tio veckor. Traditionellt används läkemedel som behandling men i denna studie använder vi istället två olika typer av beteendeinriktade behandlingar. I den ena tränar barnet på att bli mer medvetet om när ticsen kommer och då försöka motverka dem med en annan typ av rörelse. I den andra behandlingen tränar barnet, utan någon sådan rörelse, på att stå emot sina tics under en längre tid.

Varför har ni valt att genomföra behandlingen över internet?

– Vi vill utveckla en behandling som kan vara tillgänglig i hela landet, även där specialistutbildade behandlare är få och avståndet till närmaste mottagning är långt. Hemma får barnet läsa texter, titta på instruktionsfilmer och göra övningar som alla ska hjälpa barnet att stå emot ofrivilliga ljud och rörelser. Barnet och föräldrarna har under behandlingen regelbunden kontakt med en psykolog via textmeddelanden i behandlingsplattformen. Alla bedömningar och uppföljningar med barnen genomför vi dock på vår mottagning.

Hur ser framtiden ut för internetbehandling?

– Det skulle kunna vara ett viktigt steg mot att göra beteendeinriktad behandling mer tillgänglig. Även om den visar sig vara effektiv är dock inte tanken att den ska ersätta all annan behandling för tillståndet. En del kommer troligen även i framtiden att ha behov av andra behandlingsalternativ, som läkemedel.

Vad kan de i barnets närmaste omgivning göra för att hjälpa?

– Många har bristande kunskaper om vad tics innebär, ett bra första steg är att lära sig mer om tillståndet. I vår behandling får barnet och föräldrarna grundläggande kunskap. De får även information om vad man kan berätta för lärare, tränare och kompisar. Det är viktigt att omgivningen förstår att barnet inte gör detta frivilligt. Att andra kommenterar ticsen kan göra att de förvärras.