p53 – genomets väktare

Proteinet p53 har en nyckelfunktion i kroppens försvar mot cancer. Sir David Lane upptäckte p53 i slutet av 1970-talet och har ägnat sitt forskarliv åt att utforska proteinet och försöka omvandla kunskapen om det till klinisk nytta. Nu fortsätter han sin forskning med KI som bas.

Professor Sir David Lane. Photo: Ulf Sirborn
Professor Sir David Lane. Foto: Ulf Sirborn

Sir David Lane, professor i tumörsuppressorbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Den vanligaste gemensamma nämnaren för olika former av cancer hos människa är att proteinet p53 inte fungerar som det ska. p53 finns normalt i alla celler och har till uppgift att upptäcka och förhindra genförändringar som kan leda till cancer. Proteinet beskrivs som ”genomets väktare” – ett uttryck som myntats av Sir David Lane, som gjorde den viktiga upptäckten av p53 i slutet av 1970-talet.

– Att förstå mer om p53 och att försöka utnyttja denna egenskap hos tumörer för klinisk nytta har blivit temat i min forskning, säger David Lane. Genom att förstå vad p53 gör så kan vi också förstå vad som är fundamentalt i cancer.

En viktig del i David Lanes forskning idag gäller proteinet MDM2, som reglerar p53.

– Vi undersöker om det går att behandla cancer genom att blockera MDM2, säger han. Vi gör försök med peptider, vilket är spännande. De har bland annat en väldigt bra passform, men de innebär samtidigt vissa problem som måste lösas, bland annat i fråga om stabilitet.

Ett annat aktuellt forskningsspår för David Lane gäller hur p53 skulle kunna användas för diagnosticering.

– Vi vet att cancerpatientens prognos mer gynnsam vid tidig upptäckt av sjukdomen. Eftersom förändringar av p53 är så vanliga vid cancer skulle de kunna användas som markör.

Nu håller David Lane på att bygga upp sin forskargrupp vid KI. Parallellt fortsätter han som Chief Scientist vid A*Star i Singapore.

– Det är väldigt roligt att komma till KI, inte minst för att det bedrivs en hel del spännande forskning om p53 här, säger han.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.