Oväntade upptäckter om CAAX-proteiner

Martin Bergös forskning om så kallade CAAX-proteiner har visat sig relevant för en rad sjukdomar, som cancer, reumatism, hjärtkärlsjukdom och accelererat åldrande. Hans upptäckt att antioxidanter förvärrar existerande cancer gav eko över hela världen 2015.

Professor Martin Bergö. Photo: Bildmakarna
Professor Martin Bergö. Foto: Bildmakarna

I varje cell i kroppen finns så kallade CAAX-proteiner. Utan dem skulle cellerna inte fungera och inte kunna dela sig. Martin Bergö forskar om hur det går till i detalj när CAAX-proteiner bildas, och hur manipulering av denna process skulle kunna användas vid sjukdomsbehandling.

– Vi intresserar oss framför allt för cancer, accelererat åldrande, ledgångsreumatism samt hjärtmuskel- och hjärtkärlsjukdom, säger Bergö.

Flera oväntade upptäckter har lett till att hans forskning numera följer en rad olika spår. Senast var det nyheten att antioxidanter, allmänt kända för att förebygga cancer, faktiskt förvärrar cancer när sjukdomen är ett faktum. Resultaten uppmärksammades våren 2014 och hösten 2015 av medier över hela världen.

– Vi har visat att antioxidanter påskyndar både lungcancer och malignt melanom hos mus, säger Martin Bergö. Förklaringen är enkel: antioxidanter är bra för alla celler, även cancerceller. Efter våra artiklar har liknande resultat kommit från många olika forskargrupper.

Stängde av ett enzym

Ett annat oväntat fynd var när Bergös forskargrupp stängde av ett enzym för att undersöka dess funktion, och upptäckte att de skapat en musmodell med sjukdomen progeria – accelererat åldrande.

– Det har lett till ökad förståelse av progeria hos människa, och till en potentiell behandling som i försök på mus ser lovande ut. Den botar inte, men bromsar sjukdomens utveckling, säger Bergö.

Martin Bergö etablerar nu en ny forskningsmiljö vid KI. Under en övergångsperiod fortsätter han parallellt att driva sin forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Martin Bergö är professor i molekylär medicin vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet.

Läs mer om hans forskning

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i "From Cell to Society" 2016

Se en film