Orsaker till och behandling av inflammatorisk hudsjukdom

Kilian Eyerich forskar om vad som orsakar och driver kroniska inflammatoriska hudsjukdomar och om nya sätt att behandla dem. En viktig del i arbetet är att föreslå ny klassificering av diagnoserna på området utifrån modern kunskap.

Kilian Eyerich, portrait.
Professor Kilian Eyerich, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

”Jag forskar om kroniska inflammatoriska hudsjukdomar som atopisk dermatit och psoriasis – en grupp sjukdomar som drabbar väldigt många och som i allvarliga fall påverkar livskvaliteten mycket negativt. De hundratals diagnoser som finns inom detta område är ofta formulerade för mer än ett sekel sedan, och klassificeringen passar inte längre ihop med vår kunskap om vad som verkligen sker i huden och immunsystemet. Min forskning handlar om att lösa den konflikten – att utveckla en modern klassificering av kroniska inflammatoriska hudsjukdomar med utgångspunkt i sjukdomarnas molekylära faktorer. Både forskning och vård skulle gynnas av en sådan uppdatering av kartan.”
 

Hur forskar ni om detta?

”Vi är verksamma längs hela kedjan från grundforskning om molekylära mekanismer via prekliniska tester i cellodlingar – artificiell hud – till behandlingsstudier med patienter. En milstolpe var när vi jämförde psoriasis och atopisk dermatit i samma patient och kunde visa hur det komplexa samspelet mellan hud och immunsystem kan generera två distinkt olika sjukdomar samtidigt, i samma patient, med bara någon centimeter emellan.”
 

Vad är dina förhoppningar på lång sikt?

”Framför allt att fler patienter ska få bra behandling. Det första steget i den utvecklingen är att bredda användandet av befintliga läkemedel till flera diagnoser. Där tror vi att det finns en stor outnyttjad potential, och ju mer vi förstår av hur olika diagnoser är besläktade, desto större möjligheter har vi att realisera den. Så småningom hoppas jag att vi också kan bidra till helt nya behandlingar, och till mer individanpassad behandling, så kallad precisionsmedicin. Jag tror också att vi på lång sikt, när vi kartlagt tidiga mekanismer i sjukdomars uppkomst, har goda möjligheter att utveckla botande behandlingar, vilket helt saknas idag.”

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Kilian Eyerich

Professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna

Kilian Eyerich är född 1979 i Freiburg, Tyskland. Han har studerat medicin vid University of Würzburg och Technical University of Munich (TUM) School of Medicine, där han blev MD 2007 och PhD 2010. 2007-2008 var han postdok vid Instituto Dermopatico dell’Immacolata i Rom, Italien. Han blev professor vid TUM 2014.

Som kliniker är Kilian Eyerich specialist i dermatologi och venereologi (2012), allergologi (2013) samt laboratoriediagnostik (2015). I samband med sin flytt till KI blir han överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kilian Eyerich har anställts som professor i dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet från 1 augusti 2019