Om KI Biobank

This page in English

Enligt lagen om Biobanker (2002:297) ska samtliga prov som insamlats i en vårdgivares regi vara registrerade och spårbara i en biobank. Detta gäller även prov som insamlas i etikgodkända forskningsstudier.

KI Biobank är en corefacilitet vars uppdrag är att bistå forskare med professionell service kring provhantering, förvaring och utplock av humanbiologiskt material som insamlas i etiskt godkända forskningsstudier. Vi startade år 2004 och är en biobanksfacilitet som tillhandahåller service för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov.

För forskargrupper som hanterar provsamlingar i egen regi erbjuder KI Biobank i samarbete med SLL SCARAB-LIMS - ett biobank IT stöd, som implementeras hos forskargrupperna.

Vi samverkar regionalt i den KI/SLL gemensamma biobanksinfrastrukturen Stockholms medicinska biobank (SMB) och nationellt med samverkansorganet inom SKL för biobanksfrågor Nationellt biobanksråd (NBR).

KI Biobank ingår sedan 2010 i universitetens nationella infrastruktur för biobankning och analys av biologiska prov BBMRI.se. Vi har också ett brett internationellt samarbete med BBMRI-ERIC, BBMRI-LPC samt Mayo Clinic, USA.