Om CSS

MÅNGA människor vill bidra till en bättre värld.
HUR man kan bidra är ibland oklart.
MEN det tänker vi på CSS försöka ta reda på.
Och vi gör det GENOM vetenskapliga studier.

CSS är en ny tvärvetenskaplig och internationell aktör med forskare som skall utveckla forskningsprojekt om social hållbarhet och producera spännande, kreativa och konkreta forskningsresultat.

Sedan många år finns en medvetenhet om betydelsen av ekologisk hållbarhet för jordens framtid. Det som ofta kommer i bakgrunden är den sociala hållbarheten, dvs hur människor interagerar med varandra på individ-, grupp- och samhällsnivå. I många avseenden är mänskligheten dysfunktionell, vilket har lett till stora problem med massförstörelsevapen, miljöförstöring, krig, svält etc. Riskerna är idag så stora att de kan leda till mänsklighetens utplåning. CSS vill med sitt arbete bidra till att dessa risker minimeras och arbeta för en utveckling som leder till mer funktionella mänskliga relationer. Samtidigt är CSS verksamt i spänningsfältet mellan ekologisk och social hållbarhet vilket bidrar till att dessa perspektiv sammanfogas i ett. Detta sker genom forskning, utbildning och information.

CSS syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Vi ska undersöka hur vi kan få människor att samverka mer effektivt och komplettera det ekologiska perspektivet på ett hållbart samhälle till att inkludera mänskliga relationer.

CSS mål är att inom detta område bedriva:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Information till allmänheten

CSS mission är att skapa ett ledande internationellt tvärvetenskapligt centrum som samverkar kring forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning för ett socialt hållbart samhälle.

Ledningsgrupp

Föreståndare

Walter Osika

Enhet: Centrum för social hållbarhet
E-post: walter.osika@ki.se

Ordförande i styrgruppen

Stefan Einhorn

Telefon: 08-517 754 69
E-post: Stefan.Einhorn@ki.se

Anknuten

Eva Bojner Horwitz

Enhet: CPF-Avdelning
E-post: eva.bojner.horwitz@ki.se

Forskarstuderande

Christina Andersson

Enhet: CPF-Avdelning
E-post: christina.andersson@ki.se

Professor

Folke Tersman

Telefon: 018-4717304
E-post: folke.tersman@filosofi.uu.se

Forskarassistent

Maria Niemi

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Maria.Niemi@ki.se

Administratör

Annele Claeson

Telefon: 08-524 839 05
Enhet: Centrum för social hållbarhet
E-post: annele.claeson.1@ki.se

Styrgrupp

Adjungerade ledamöter:

  • Walter Osika
  • Christina Andersson
  • Eva Bojner Horwitz

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad, C4
Fack 23 300
141 83 Huddinge

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, plan C4
Huddinge

Centrumbildning