Om CSS

MÅNGA människor vill bidra till en bättre värld.
HUR man kan bidra är ibland oklart.
MEN det tänker vi på CSS försöka ta reda på.
Och vi gör det GENOM vetenskapliga studier.

CSS är en ny tvärvetenskaplig och internationell aktör med forskare som skall utveckla forskningsprojekt om social hållbarhet och producera spännande, kreativa och konkreta forskningsresultat.

Sedan många år finns en medvetenhet om betydelsen av ekologisk hållbarhet för jordens framtid. Det som ofta kommer i bakgrunden är den sociala hållbarheten, dvs hur människor interagerar med varandra på individ-, grupp- och samhällsnivå. I många avseenden är mänskligheten dysfunktionell, vilket har lett till stora problem med massförstörelsevapen, miljöförstöring, krig, svält etc. Riskerna är idag så stora att de kan leda till mänsklighetens utplåning. CSS vill med sitt arbete bidra till att dessa risker minimeras och arbeta för en utveckling som leder till mer funktionella mänskliga relationer. Samtidigt är CSS verksamt i spänningsfältet mellan ekologisk och social hållbarhet vilket bidrar till att dessa perspektiv sammanfogas i ett. Detta sker genom forskning, utbildning och information.

CSS syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Vi ska undersöka hur vi kan få människor att samverka mer effektivt och komplettera det ekologiska perspektivet på ett hållbart samhälle till att inkludera mänskliga relationer.

CSS mål är att inom detta område bedriva:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Information till allmänheten

CSS mission är att skapa ett ledande internationellt tvärvetenskapligt centrum som samverkar kring forskning, utveckling, utbildning och kunskapsspridning för ett socialt hållbart samhälle.

Ledingsgrupp

Walter Osika

Senior forskningsspecialist
CPF
K8 Klinisk neurovetenskap

Stefan Einhorn

Ordförande i styrgruppen
Onkologi övriga forskare
K7 Onkologi-Patologi

Eva Bojner Horwitz

Professor, KMH
CPF
K8 Klinisk neurovetenskap

Christina Andersson

Forskar studerande
CPF
K8 Klinisk neurovetenskap

Folke Tersman

Professor
018-4717304

Enhet: Uppsala Universitet  https://www.uu.se

Maria Niemi

Senior forskningsspecialist
Dalman
K9 Global folkhälsa

Styrgrupp

Adjungerade ledamöter:

  • Walter Osika
  • Eva Bojner Horwitz
  • Folke Tersman
  • Maria Niemi

Adress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad, C4
Fack 23 300
141 83 Huddinge

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
CSS, Centrum för social hållbarhet
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23, plan C4
Huddinge

2022-04-20
Walter Osika