Ögonblicket: ”Viktigt att veta vad symtomen beror på”

Olle Söder minns en upptäckt som gjorde skillnad.

Namn: Olle Söder
Titel: Professor i barnmedicin och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Olle Söder. Photo: Mattias Ahlm
Olle Söder. Foto: Mattias Ahlm

”År 1986 upptäckte jag att bröstmjölk från ammande kvinnor innehöll ett protein, interleukin- 1, kallat för IL-1, som stimulerar immunförsvaret och orsakar inflammation. Bara några få cytokiner var upptäckta då, till skillnad från i dag då vi känner till mer än hundra olika varav flera används som läkemedel.

Jag gjorde upptäckten helt själv utan medarbetare och publicerade resultaten i en artikel där jag var ensam författare. Detta var vanligare förr men förekommer knappast nu för tiden. ’

Min upptäckt av IL-1 i bröstmjölk var viktig eftersom den gav en förklaring till varför kvinnor som ammar får feber om de får mjölkstockning. Vid detta tillstånd som är ett vanligt förekommande problem tidigt i amningen blir det stopp i mjölkgångarna och mjölkproteiner läcker ut i blodcirkulationen och orsakar feber. Tack vare upptäckten vet vi nu varför; IL-1 är ett feberframkallande ämne. Att kunna förklara orsaken varför symtom uppkommer är viktigt då den som drabbas vill veta och har lättare att hantera situationen. Upptäckten bidrog också till att förklara varför amning ger spädbarn skydd mot infektioner.

Allt detta ledde till att jag blev inbjuden att hålla föredrag vid nationella och internationella vetenskapliga kongresser och blev upptäckt som ”ung och lovande”, i dag bara lovande! Jag förstår nu att min upptäckt bidrog till att jag ville arbeta med barns hälsa. Barnmedicinen innehåller ju alla slags medicinska tillstånd från högteknologisk neonatologi till tonårsmedicin.

Just nu planerar jag forskning kring barn och ungdomar som vill byta kön. Det är en snabbt ökande grupp vid vår hormonmottagning på barnkliniken där vi förstår väldigt lite om biologin.”

Berättat för: Anna-Maria E. Alsand, först publicerat i Medicinsk Vetenskap nr 3/2018. (Olle Söders titel uppdaterad augusti 2020)