Ögonblicket: ”Att bli psykiater fanns över huvud taget inte”

Mötet med en patient med vanföreställningar fick Karl Deisseroth att vilja förstå hjärnans dynamik bättre. Sedan dess har han utvecklat flera banbrytande metoder.

Namn: Karl Deisseroth.
Titel: Professor of Bioengineering and of Psychiatry and Behavioral Sciences vid Stanford University, USA.
Aktuell som: Gästprofessor vid Karolinska Institutet, där det nu finns forskningsmiljöer för både optogenetik och genomskinlighetsteknik – två nya forskningsfält som utvecklats av Deisseroth.

Karl Deisseroth. Foto: Christopher Hunt

”Mannen stirrade på mig. Han hade en schizoaffektiv störning och plågades svårt av vanföreställningar. För tillfället inkluderade dessa mig – han skällde högt och upprört! Det var i slutet av 1990-talet, jag gick läkarutbildningen vid Stanford School of Medicine och hade just inlett min obligatoriska praktik i psykiatrin. Jag kom dit utan särskilt stora förväntningar, för jag visste redan vad jag ville bli: neurokirurg. Det var det mest utmanande jag kunde tänka mig. Att bli psykiater fanns över huvud taget inte på min lista.

Men att se patienterna i psykiatrin fick mig att omvärdera allt. I synnerhet mötet med den här mannen. Situationen väckte både starka känslor och nya tankar hos mig. Det var fruktansvärt att se hur mycket han led och hur lite vården kunde göra för honom. Han hade varit sjuk i många år, alla behandlingar hade testats, ingen hjälpte.

Jag slogs också av insikten att den här mannens hjärna faktiskt inte hade några skador. Jag visste att inget test – varken EEG, MR, PET eller någon annan teknik – skulle visa något annat än att hans hjärna var helt normal.

Ändå levde han i en egen värld av vanföreställningar. Det var något annat, något mer subtilt som var fel: dynamiken i systemet. Det fascinerade mig och blev avgörande för mina fortsatta karriärval. Som hjärnforskare har jag inriktat mig just på hjärnans dynamik. Frågorna som väcktes vid det där mötet ledde så småningom också till de metoder och tekniker som jag utvecklat: optogenetik och genomskinlighetsteknik.

Och som kliniker blev jag förstås aldrig neurokirurg utan psykiater.”

Text: Anders Nilsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4 2015

Kort om genomskinlighetsteknik

Död vävnad prepareras så att den blir transparent. Det ger forskarna möjlighet att undersöka hela organ, till exempel hjärnan, utan att skära sönder vävnaden.