Muskelförtvining hos intensivvårdspatienter

Lars Larsson, professor i neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, forskar om muskelceller och hur åldrande och sjukdom försämrar muskelfunktionen. Särskilt intresserar han sig för en typ av muskelförlamning som intensivvårdspatienter kan drabbas av. Målet är att förstå bakomliggande mekanismer, förbättra diagnostik samt utveckla specifika behandlingsmetoder.

Professor Lars Larsson. Foto: Ulf Sirborn

Många intensivvårdspatienter i respirator drabbas av svårartad muskelförtvining eller förlamning av bål- och extremitetsmuskulatur. Tillståndet orsakar stort lidande hos patienten, ökad risk för komplikationer samt bidrar starkt till höga sjukvårdskostnader.

Lars Larsson, som forskar om muskelceller, beskrev den första patienten i Sverige med denna specifika muskelsjukdom för 20 år sedan och har sedan dess intresserat sig för orsakerna till denna muskelförtvining, och för att förbättra diagnostiken och utveckla behandlingsmetoder.

– Uppskattningsvis drabbas 30–60 procent av intensivvårdspatienter i respirator av denna muskelsjukdom, men många erhåller tyvärr fortfarande inte korrekt diagnos, säger han.

Lars Larsson har i sin forskning belyst orsakerna till förtviningen, som beror på brist på motorproteinet myosin. En av de viktigaste utlösande faktorerna är total avlastning av muskulaturen – det vill säga fullständig frånvaro av belastning, rörelse och annan mekanisk påverkan. Detta tillstånd, som är unikt för intensivvårdssituationen, aktiverar processer som leder till brist på muskelcellens kontraktila protein.

– Mekanisk stimulering av musklerna, det vill säga aktiv sjukgymnastik, motverkar därför förtviningen, förklarar Larsson.

Nu går Lars Larssons forskargrupp vidare med att utvärdera olika substansers skyddande effekt på muskulaturen, och med att överföra potentiella behandlingar till kliniska prövningar och förhoppningsvis till klinisk rutinvård.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2015.