Molly Stevens: ”Vi kan göra plåster för hjärtat”

Tre frågor till Molly Stevens som försöker återskapa kroppens vävnader.

Namn: Molly Stevens
Titel: Professor vid Imperial College i London och vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.
Drivkraft: ”Att se mina forskningsidéer nå klinisk tillämpning och att förstå hur kroppen fungerar.”

Molly Stevens. Photo: Linda Forsell
Molly Stevens. Foto: Linda Forsell

Hur kan er forskning hjälpa kroppen att återskapa vävnad?

– Vi designar nya biomaterial för att återskapa ben, brosk och hjärta, men även vissa system i hjärnan. Vi använder olika polymerer som vi behandlar med bioaktiva ämnen som peptider eller delar av protein som gör att de kan fästa i vävnaden och hjälpa till att skapa ny vävnad.

Kan du ge några exempel?

– Vi har tagit fram en gel som vi kan injicera i brosk och som formar sig efter den aktuella skadan. Vi har material som kan leda ström och där kan vi odla hjärtceller och på så sätt hoppas vi sedan kunna kontrollera hjärtarytmier. Men vi har också ett slags plåster med hjärtceller på som vi kan sätta fast på utsidan av hjärtat och som hjälper till att skapa ny hjärtvävnad. Och i ben kan vi fylla upp med små korn eller lägga dit ett specialanpassat 3D-material som är poröst så att blodkärlen kan växa in i det.

Men ni har också tagit fram en metod för att återskapa ben inne i kroppen, berätta.

– Ytterst på alla stora ben i kroppen finns ett tunt lager av stamceller. Vi har utvecklat en teknik där vi kan gå in under det lagret och injicera en vätska vilket gör att stamcellerna börjar producera nytt ben. Det går sedan att ta ut det nybildade benet och använda det för att reparera skadat ben någon annanstans i patienten samtidigt som benet där vi odlade återgår till att vara precis som det var innan. Vi kan nu också odla fram brosk på ett liknande sätt.

Berättat för: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4 2015