Hong Kong Science Park

Ming Wai Lau Center för Reparativ Medicin

Ming Wai Lau Center för Reparativ Medicin är etablerat för att ytterligare accelerera forskningen inom stamcellsbiologi, biomedicinsk teknik, bioteknik och regenerativ medicin vid Karolinska Institutet.