Miljörapport om barns hälsa

Behovet av mer forskning om hur barn och ungdomar påverkas av hormonstörande kemikalier är ett område som lyfts fram i Miljöhälsorapporten 2013.

– Det finns flera goda exempel på hur halten av vissa miljögifter sjunker i bröstmjölk när forskare uppmärksammat hälsorisker. Tyvärr ser vi samtidigt att halterna ökar av nya kemikalier som inte är lika noggrant undersökta. Samtidigt saknas standardiserade testmetoder för att tidigt upptäcka hur kemikalier påverkar barns utveckling, säger Mattias Öberg, ansvarig forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som tagit fram rapporten i samarbete med Socialstyrelsen.

Rapporten baseras på en enkät som besvarats av 36 000 föräldrar och barn och beskriver trender även för andra områden, till exempel luftföroreningar, inomhusmiljö och buller.

Länk till Miljöhälsorapport 2013

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-06-19