Mats Sundin Fellowship - ett lyckat utbytesprogram med University of Toronto

Mats Sundins donation till forskarutbytesprogrammet Mats Sundin Fellowship innebär ett tvåårigt stipendium för forskning om hur barns arv och miljö påverkar hälsan som vuxna. Programmet stöttar finansiellt en postdoktor från University of Toronto och en från KI. Programmet har varit mycket lyckosamt och i vinter är det dags att utse två nya ”fellows".

Mats Sundin

”När jag lade min ishockeykarriär på hyllan och gick vidare i livet ville jag gärna hitta något sätt att ge tillbaka till både Stockholm, där jag är född och där jag började spela ishockey, och till Toronto, där jag har levt större delen av mitt vuxna liv och där jag har tjänat mina pengar. 

En vän satte mig i kontakt med Karolinska Institutet, som visade sig ha ett redan etablerat samarbete med University of Toronto. Ett forskningsprojekt handlade om hur de 2000 första dagarna i en människas liv, alltså foster- och småbarnstiden, påverkar utveckling av stora folksjukdomar senare i livet, sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Det kändes helt rätt för mig att engagera mig i. När jag var lagkapten i Toronto Maple Leafs var det min uppgift att hjälpa nya och yngre spelare in i laget. Jag tog den uppgiften på stort allvar. Att på det här sättet få hjälpa unga forskare vidare i sin karriär känns väldigt rätt. Jag följer forskningen i projektet och är intresserad av vad det ger för resultat. 

Forskarvärlden var främmande för mig innan jag startade det här projektet, men jag har under resans gång märkt att den är väldigt lik idrottsvärlden. Forskare är tävlingsinriktade, mycket målmedvetna och lägger ned sin själ i sitt arbete. Utan det når man ingen framgång i forskarvärlden och så är det inom idrotten också.
Jag var ute efter ett långsiktigt engagemang så jag arbetar vidare med Mats Sundin Fellowship. Det innebär att jag utnyttjar mitt nätverk och försöker få fler att engagera sig i projektet."