Skip to main content

Marie Curie-anslag

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är samlingsnamnet för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av MSCA-program, de individuella och de nätverksbaserade, och båda finansieras för närvarande genom ramprogrammet Horizon2020.

Individuella MSCA-anslag

De individuella anslagen täcker vanligen två årslöner till en ung forskare, resor och kostnader för forskning och administration för värdorganisationen. Eventuella blivande stipendiater ansöker tillsammans med sina respektive planerade värdorganisationer. Här nedan listar vi aktiva individuella MSCA-anslagstagare och ansvariga forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

MIRA

Projekt: Characterizing Microbe-specific Immune Responses in the pathogenesis of Autoimmunity

Stipendiat: Chiara Sorini

Forskargruppsledare: Eduardo Villablanca

Projektperiod: 1 september 2017 – 31 augusti 2019

RNAatHD

Projekt: Development of a high-resolution method to monitor structural changes of regulatory RNAs and therapeutic oligo-nucleotides directly in-cell

Stipendiat: Judith Schlagnitweit

Forskargruppsledare: Katja Petzold

Projektperiod: 1 maj 2017 – 30 april 2019

SELFIEv2.0

Projekt: Identifying the neuronal basis of self-concept in the human medial prefrontal and medial temporal brain regions

Stipendiat: Pawel Tacikowski

Forskargruppsledare: Henrik Ehrsson

Projektperiod: ej ännu bestämd

Nano Traction

Projekt: Nano Traction

Stipendiat: Christopher Wood

Forskningsledare: Molly Stevens

Projektperiod: ej ännu bestämd

Multi-SIP Hydrogel

Projekt: A multifunctional self-immolative hydrogel for accelerating the healing of chronic wounds

Stipendiat: Derrick Roberts

Forskargruppsledare:: Molly Stevens

Projektperiod: 1 februari 2017 - 31 januari 2019

TICKLE ME

Projekt: Self and others in the sensorimotor system: a computational neuroanatomy of sensory attenuation

Stipendiat: Konstantina Kilteni

Forskargruppsledare: Henrik Ehrsson

Projektperiod: 1 januari 2017 - 31 december 2018

Nätverksbaserade Marie Curie-projekt

SyDAD

Forskarskola och gemensamt forskningsprojekt inom området synaptiskt dysfunktion vid Alzheimers sjukdom.

Projektnamn: Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease

Utlysning: H2020-MSCA-ETN-2015

Projektperiod: 1 november 2015 – 31 oktober 2019

Antal partners: 6

Anslag: 3,8 miljoner Euro

Koordinator: Bengt Winblad

Läs mer om SyDAD på projektes egen webbsida