Marie Curie-anslag

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är samlingsnamnet för EU-kommissionens program riktat till forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av MSCA-program, de individuella och de nätverksbaserade, och båda finansieras för närvarande genom ramprogrammet Horizon2020.

Individuella MSCA-anslag

De individuella anslagen täcker vanligen två årslöner till en ung forskare, resor och kostnader för forskning och administration för värdorganisationen. Eventuella blivande stipendiater ansöker tillsammans med sina respektive planerade värdorganisationer.

MSCA-anslagstagare och deras forskargruppsledare vid Karolinska Institutet (engelska)

Nätverksbaserade Marie Curie-projekt

Uppdatering kommer.