Lars Söderlind: ”Appen gav mig trygghet”

Namn: Lars Söderlind
Yrke: Arbetande pensionär, jobbar deltid med finansiell riskhantering.
Det bästa med appen jag testade: Det var bra att en sjuksköterska följde mig dagligen. Det gav mig en stor trygghet och en del besvär kunde dämpas med enkla behandlingar.

Lars Söderlind. Foto: Henric Lindsten
Lars Söderlind. Foto: Henric Lindsten

”Jag fick diagnosen prostatacancer 2008. Först beslutades om en avvaktande hållning med kontroller en gång i halvåret, men 2012 inleddes behandling. Då hade tumören tyvärr vuxit sig så stor att den inte längre gick att operera. I stället fick jag hormonläkemedel och inre och yttre strålning. Den yttre strålningen gavs fem gånger i veckan under fem veckors tid. Det är en behandling där hela området kring prostatakörteln tar stryk, så man kan få en del besvär, bland annat kan man få blod i urinen. Har man otur kan levrat blod täppa till urinröret så att man får urinstämma. Det är ett allvarligt och akut tillstånd där man snabbt måste tömma blåsan med kateter.

Det var obehagligt att läsa om denna och andra möjliga biverkningar från strålningen, så när jag fick chansen att vara med i en studie med daglig mobilkontakt med en sjuksköterska tackade jag ja direkt. Då fick jag en mobiltelefon med den applikation som skulle testas. Applikationen innehöll ett formulär där ett drygt tiotal besvär, som till exempel blod i urinen, skulle skattas på en fyrgradig skala och skickas till en sjuksköterska som svarade med råd om egenvård eller annat. Det kändes väldigt tryggt att en sjuksköterska bedömde vilka besvär som var allvarliga och vad som kunde passera. Dessutom kunde sjuksköterskan fånga upp sådant som inte var allvarligt men som gick att lindra, till exempel hade jag problem med att ofta känna mig kissnödig. Det beror på inflammation i urinblåsan och försvann när jag tog inflammationsdämpande läkemedel.

Av den dagliga skattningen lärde jag mig också att vara uppmärksam på rätt saker och i efterhand har jag förstått att jag hade få besvär jämfört med många andra. Jag är nu fri från prostatacancern sedan drygt två år. Applikationen var ett värdefullt stöd under strålbehandlingen.”

Berättat för: Annika Lund, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2015.

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-11-27