Kontakt SfoEpi

Har du frågor om SfoEpi? Välkommen att kontakta någon i ledningsgruppen!

Ledningsgruppen

Nancy Pedersen

Ordförande SfoEpi, professor
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Johan Askling

Vice ordförande, Professor/överläkare
K2 Department of Medicine, Solna

Styrelsemedlemmar

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Chengxuan Qiu

Lektor
H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Maria Feychting

Professor
C6 Institute of Environmental Medicine

Bruna Gigante

Lektor/överläkare
K2 Department of Medicine, Solna

Debora Rizzuto

Forskarassistent
H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Cecilia Magnusson

Professor, adjungerad
K9 Department of Global Public Health

Nicola Orsini

Forskare
K9 Department of Global Public Health

Karin Ekström Smedby

Lektor/specialistläkare
K2 Department of Medicine, Solna

Faculty

C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Elizabeth Arkema

Forskarassistent
K2 Department of Medicine, Solna

Lisen Arnheim Dahlström

Anknuten till Forskning
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Nele Brusselaers

Forskare
C1 Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

Amaia Calderon Larrañaga

Forskarassistent
H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Gustaf Edgren

Forskare
K2 Department of Medicine, Solna

Martin Eklund

Lektor
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Erin Gabriel

Forskarassistent
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Fang Fang

Professor
052486131

Sara Hägg

Forskare
08-524 822 36
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Kari Johansson

Lektor, biträdande
K2 Department of Medicine, Solna

Juulia Jylhävä

Forskarassistent
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Susanna Larsson

Forskare
C6 Institute of Environmental Medicine

Henrik Larsson

Professor, gäst
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Petter Ljungman

Forskare
C6 Institute of Environmental Medicine

Erik Melén

Professor/specialistläkare
08-524 875 08
S1 Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

Anastasia Nyman

Anknuten till Forskning
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Ola Olén

Anknuten till Forskning
K2 Department of Medicine, Solna

Björn Pasternak

Forskare
K2 Department of Medicine, Solna

Julia Simard

Anknuten till Forskning
K2 Department of Medicine, Solna

Olof Stephansson

Lektor/överläkare
K2 Department of Medicine, Solna
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Weili Xu

Forskare
08-524 858 26
H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Sara Öberg

Forskare
08-524 861 21
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Finansieringssamordnare

Katarina Ekberg

Redovisningsansvarig
C8 Department of Medical Epidemiology and Biostatistics