Kartlägger användning och biverkningar av läkemedel

Att många nya läkemedel utvecklas är positivt – men ökar också behovet av forskning om hur de används och vilka biverkningar de kan orsaka. Helle Kieler forskar inom detta område, läkemedelsepidemiologi, och är särskilt intresserad av effekter på mor och barn av behandlingar under graviditet.

Helle Kieler. Foto: Creo Media Group

Helle Kieler forskar om hur läkemedelsanvändningen ser ut i samhället och vilka konsekvenser det får – särskilt i form av biverkningar. Hon är chef för Centrum för Läkemedelsepidemiologi vid KI som dels bedriver forskning, dels är ett nationellt kunskapscentrum för frågor om läkemedelsepidemiologi.

– Områden som vi inriktar oss på är bland andra psykiatri, hjärt-kärlsjukdom, kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer, säger Helle Kieler. Dels rör det sig om sjukdomar som många drabbas av, dels har dessa områden präglats av snabb läkemedelsutveckling under ett antal år, och vi behöver veta mer om effekterna av de nya mediciner som nu används.

Helle Kielers eget specialintresse är reproduktiv läkemedelsepidemiologi, det vill säga effekter på mor och barn av att använda – eller avstå – behandling i samband med graviditet och förlossning. Hon har bland annat undersökt effekten av antidepressiva SSRI-läkemedel under graviditet.

– Vi kunde visa att det finns vissa överrisker för barnet, men att de är mycket lägre än tidigare studier hävdat, säger hon. Nu förbereder vi för en långtidsuppföljning av barnen, och även av de mammor som avstod antidepressiv medicin.

Nyligen visade också Kielers grupp att influensabehandlingen Tamiflu inte innebär risker för barnet vid graviditet. För att uppnå stora kohorter och resultat av hög kvalitet bedrivs mycket av Kielers forskning i internationella samarbeten – i synnerhet inom ramen för det nordiska nätverket NorPEN, Nordic Pharmacoepidemiological Network.

Helle Kieler

Professor i farmakoepidemiologi vid institutionen för medicin, Solna och institutionen för laboratoriemedicin

Helle Kieler är född i Köpenhamn 1956 och läkarutbildad vid Köpenhamns universitet, med examen 1982. Hon blev specialist i gynekologi och obstetrik 1990 och har som kliniker framför allt varit verksam vid Falu lasarett och Akademiska sjukhuset.

Kieler disputerade vid Uppsala universitet 1997 på en avhandling om effekter och biverkningar av ultraljud under graviditet. Hon gjorde postdok vid KI 2001–2004 och var anställd vid Läkemedelsverket 2001–2006. Sedan 2006 leder hon Centrum för Läkemedelsepidemiologi vid KI. Helle Kieler utsågs den 1 december 2016 till professor i farmakoepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017.

Se en video om Helle Kieler

KS
Innehållsgranskare:
2022-09-27