Kan man blanda alkohol och läkemedel?

Tre frågor om alkohol och läkemedel till Ian Cotgreave, professor i toxikologi vid Karolinska Institutet och det nationella forskningscentrumet Swetox i Södertälje.

Professor Ian Cotgreave. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Ian Cotgreave. Foto: Stefan Zimmerman

Vilka är de största farorna med att kombinera alkohol och läkemedel?

– När det gäller alkohol och läkemedel är det ett stort fokus på levern. Alkoholen är skadlig i sig och nästan alla läkemedel i Fass kan, vid överdosering, orsaka leverskador.

Vid vilka läkemedelsbehandlingar är det viktigast att undvika alkohol?

– Ett exempel på en verkligt olämplig kombination är antibiotika, främst en substans som heter amoxicillin som kan orsaka leverskada. Men det läkemedel som orsakar 95 procent av alla läkemedelsinducerade leverskador är dock paracetamol. Kombinerat med alkohol riskerar man att öka läkemedlets leverskadliga effekt. Men man ska samtidigt komma ihåg att det nästan alltid handlar om överanvändning, i synnerhet avsiktlig överdosering, när det slutar med leverskador.

– Sedan finns det läkemedel som inte ska kombineras med alkohol av andra skäl som bensodiazepiner där medlen förstärker varandras effekter. En alldeles ny rapport visar också att måttligt missbruk och episodiskt drickande ökar risken för blödningar hos patienter som tar det blodförtunnande läkemedlet warfarin.

– Generellt är också äldre mer känsliga för kombinationen läkemedel och alkohol. Även kvinnor har en ökad benägenhet för läkemedelsinducerad leverskada.

Hur ska man som vanlig patient förhålla sig till det här med alkohol och läkemedel?

– Vid normalbruk av de flesta läkemedel, det vill säga inom de rekommenderade gränserna, tillsammans med en normal socialt betingad användning av alkohol så är farorna ganska ringa. Samtidigt tycker jag att när man tar ett läkemedel som rekommenderas att användas utan intag av alkohol så ska man inte dricka, om man kan undvika det.

– Det är naturligtvis lättare om det är en antibiotikakur än om det är en kronisk behandling som ska fortsätta hela livet. Är man osäker bör man fråga sin läkare om man kan ta ett glas till sin behandling.

Först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap, nummer 3, 2015

RISE tar över efter Swetox

Sedan intervjun ovan genomfördes har verksamheten vid Swetox lagts över på forskningsinstitutet RISE. Ian Cotgreave är fortfarande anknuten till Institutet för miljömedicin vid KI.

Läs mer på RISE:s webbplats