Jordnötsallergi - Små doser under lång tid ska vänja kroppen

Födoämnesallergi är vanligt men ännu finns ingen botande behandling. Nu görs ett försök att bota 20 svårt jordnötsallergiska ungdomar.

Caroline Nilsson
Caroline Nilsson. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

Av matallergier är jordnötsallergi den vanligaste och orsakar flest akutbesök. Caroline Nilsson, barnläkare på Södersjukhuset och forskare vid institutionen Södersjukhuset och centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet, har forskat på allergier i många år och leder en ny studie som syftar till att i framtiden kunna bota jordnötsallergi.

− Cirka 50 procent av dem som söker sig till vår akutmottagning för allergiska besvär har ätit nötter eller jordnötter. En botande behandling skulle kunna göra stor skillnad.

Studien, som beräknas pågå i tre år, startade 2013 i Stockholm och inkluderar 20 ungdomar med svår jordnötsallergi. Deltagarna får under behandlingstiden genomgå oral immunterapi, vilket innebär att de får äta små mängder jordnötter under lång tid i kombination med medicin, bestående av så kallade monoklonala anti-IgE antikroppar, som dämpar allergiska reaktioner.

− När man äter något man inte tål så triggar en speciell sorts allergiantikropp, immunoglobulin E (IgE), vissa celler att släppa ut bland annat histamin vilket gör att vi får en allergisk reaktion. Medicinen blockerar IgE-antikropparna och stoppar därför den allergiska reaktionen, vilket tillåter patienten att äta små mängder jordnötter och successivt vänja sig av med sin allergi utan stor risk för allergiska reaktioner som biverkan. Slutligen trappas medicinen ned när kroppen vant sig vid jordnötterna.

För att veta att när det är säkert att påbörja behandlingen med jordnötterna kontrolleras patientens allergiska reaktion med ett blodprov, där de basofila cellerna stimuleras med jordnötter i provröret. Provet tas också före nedtrappning av medicinen samt efter behandlingen.

− Vi har tidigare gjort försök att använda denna experimentella behandling på en flicka med svåra matallergier och fick positiva resultat. Idag kan flickan äta både mjölk och ägg utan problem.

Chockrisk ska hittas i förtid

Allergichock eller anafylaxi kallas det när den allergiska reaktionen är livshotande, ett tillstånd som kan orsakas av ämnen från till exempel jordnöt, mjölk och getingar. I en nystartad studie försöker forskare på centrum för allergiforskning hitta nya biomarkörer, mätbara substanser som utsöndras i kroppen när den utsätts för något den inte tål, för anafylaxi så att framtida allergiker som riskerar att få allergichock ska kunna identifieras på förhand.

Anafylaxiprojektet

"Det är viktigt att tidigt få smaka på mat för att inte utveckla allergi mot det."

Magnus Wickman, läkare och professor på institutionen för miljömedicin, kommenterar en brittisk studie som visar att spädbarn som får äta jordnötskex under sina första elva månader löper mycket mindre risk att bli jordnötsallergiker.

Källa: svd.se

Text: Frida Wennerholm. Publicerat i Medicinsk Vetenskap 2/2015.