Institutioner med preklinisk forskning

Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Här bedrivs experimentell forskning om molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition

Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Här bedrivs experimentell forskning om utvecklings-och stamcellsbiologi, cellbiologi samt infektion och cancer.

Institutionen för fysiologi och farmakologi
Här bedrivs experimentell forskning om farmakologi, fysiologi, anestesiologi och intensivvård.

Institutionen för laboratoriemedicin
Här bedrivs experimentell forskning om cell- och vävnadsbiologi, fysiologi, genomik, immun- och genterapi, immunologi, infektion, metabolism, patologi, samt om transfusion och transplantation.

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Här bedrivs experimentell forskning om proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipider, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Här bedrivs bland annat forskning inom genetisk och molekylär epidemiologi, statistisk metodologi och bioinformatik. Vid institutionen finns en omfattande infrastruktur inom biobanking, bland annat Tvillingregistret. 

Institutet för miljömedicin
Här bedrivs experimentell forskning om arbetsmiljö, biokemisk och molekylär toxikologi, astma och allergier, lungor och luftvägar samt immunologi.

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Här bedrivs experimentell forskning om tumörbiologi, cellbiologi och immunologi.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Här bedrivs experimentell forskning om cancergenetik, diabetes typ 2, neuroendokrinologi, integrativ fysiologi, medfödda endokrina och metabola sjukdomar neurogenetik, signaltransduktion, samt tillväxt och metabolism.

Institutionen för neurovetenskap
Här bedrivs experimentell forskning om nervcellers utveckling, genetik, nätverk, biologi och patologi, kognitiv neurovetenskap, samt nanovetenskap.

Institutionen för onkologi-patologi
Här bedrivs experimentell forskning om medicinsk strålningsfysik, rättsmedicin, tumörbiologi samt tumörimmunologi och immunterapier mot cancer.