Institutioner med kliniskt inriktad forskning

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Här finns forskning inom anestesi och intensivvård, hjärt-kärlforskning, hud, kirurgi och urologi, medicin, njurmedicin, obstetrik och gynekologi, ortopedi samt rehabiliteringsmedicin.

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Här finns forskning inom anestesi, handkirurgi, infektion, kardiologi, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi, pediatrik, prehospital- och akutsjukvård, stroke, diabetes och endokrinologi.

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Här finns forskning inom försäkringsmedicin, neurologi, psykiatri, psykologi samt ögon och syn.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Här finns forskning inom anestesi, audionomi, kirurgi, logopedi, njursjukdomar, obstetrik och gynekologi, ortopedi, pediatrik, radiografi, transplantation, urologi samt öron-, näs- och halssjukdomar.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Här finns forskning inom astma och allergi, barnkirurgi, barnonkologi, barnortopedi, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, infektion och inflammation, neonatalogi, neuropediatrik, neuropsykiatri, obstetrik och gynekologi, reproduktiv hälsa, rörelseorganens sjukdomar samt sällsynta diagnoser.

Institutionen för laboratoriemedicin
Här finns forskning inom bland annat infektionsmedicin och immunologi, transfusioner och transplantation, eller klinisk farmakologi.

Institutionen för medicin, Huddinge
Här finns forskning inom endokrinolog, gastroenterologi, hematologi, hjärt- och lungsjukdomar, infektionssjukdomar samt reumatologi.

Institutionen för medicin, Solna
Här finns forskning inom allergi, ateroskleros, dermatologi och venerologi, infektionssjukdomar, inflammationssjukdomar, kardiologi, klinisk epidemiologi, lungmedicin och reumatologi.

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Här bedrivs epidemiologisk forskning om orsaker bakom allt från bröstcancer till barnallergi. Grunden för forskningen är information insamlad via enkäter, intervjuer, patientjournaler, olika typer av register samt biologiska prover.

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Här finns forskning inom bland annat diabetes typ 2, kirurgi, klinisk fysiologi, klinisk genetik, klinisk smärtforskning, idrottsmedicin, ortopedi, urologi.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här finns forskning inom bland annat vårdvetenskap och omvårdnad, åldrande och klinisk geriatrik, arbetsterapi och fysioterapi, samt sociala och psykosociala aspekter på sjukdom och vård.

Institutionen för odontologi
Här finns forskning inom cardiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial smärta, ortodonti, parodontologi och pedodonti.

Institutionen för onkologi-patologi
Här finns forskning inom tumörbiologi och om terapier mot olika cancersjukdomar.