Installationshögtid 2021

Torsdag den 14 oktober 2021 installerades 18 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Vi välkomnade även nya adjungerade professorer och gästprofessorer samt uppmärksammade mottagarna av ett antal akademiska priser. Installationsceremonin i Aula Medica är en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern vid vårt universitet.

Våra nya professorer

För dig som vill veta mer