Installationshögtid 2020

Torsdag den 15 oktober 2020 installerades 14 nya professorer vid Karolinska Institutet under högtidliga former. Dessutom välkomnades nya adjungerade professorer och gästprofessorer. Installationsceremonin i Aula Medica är en av höjdpunkterna i den akademiska kalendern vid vårt universitet. På grund av pandemin deltog i år de flesta gästerna digitalt och ceremonin filmades.

Våra nya professorer

För dig som vill veta mer