Information för patienter om fryshaveriet vid Karolinska Institutet

Den 22 december inträffade ett fryshaveri i Karolinska Institutets byggnad Neo vid campus Flemingsberg, en av flera frysanläggningar som finns vid KI.

Tillströmningen av kväve avbröts av ännu okänd anledning, temperaturen i 16 av 19 kryotankar steg och som en följd förstördes en stor mängd biologiskt forskningsmaterial. 

Materialet bestod av vävnader, celler och liknande som till största delen kommer från patienter som sagt ja till att på detta sätt bidra till forskning kring exempelvis cancer.  

Det är viktigt att poängtera att inget av detta biologiska material har något samband med pågående utredningar eller behandlingar av patienter. Det handlar uteslutande om forskningsmaterial. 

Fryshaveriet innebär alltså ingen risk för patientsäkerhet och påverkar inte behandling eller vård av enskilda patienter.

Pågående forskning drabbad

Däremot innebär fryshaveriet att enskilda forskare och pågående medicinsk forskning drabbas hårt. Exakt hur och i vilken omfattning är ännu för tidigt att säga. 

Värdet på det som förstörts i samband med fryshaveriet går ännu inte att uppskatta i detalj, det är något som utredningen och de externa experter som anlitats får analysera. Det är dock tveklöst så att det handlar om stora värden. 

KI tillsatte en utredning så snart haveriet upptäcktes med uppdraget att ta reda på orsaken till det som skett. Parallellt med detta sker nu en inventering av vad som förstörts och vilka forskningsmässiga konsekvenser det får på kort och på lång sikt. 

Forskningsmaterial som förstördes i samband med denna händelse har i de flesta fall redan använts i forskning, och på så vis kommit till nytta. Annat kan komma att visa sig användbart trots det som skett. Men framför allt har enskilda forskningsprojekt drabbats och kunskapsutveckling inom viktiga medicinska forskningsfält riskerar att försenas.

Medicinsk forskning är beroende av medverkan från både patienter och friska personer, och deras medverkan bygger på ett förtroende för forskningen. 

Tack vare ett högt förtroende för medicinsk forskning i Sverige har vi stora möjligheter att ta fram ny kunskap inom medicin och hälsa, vilket gynnar behandling och vård av sjuka och skadade. 

En händelse som denna, då värdefulla bidrag från patienter och allmänhet har förstörts, riskerar att påverka det förtroendet. Det beklagar vi på Karolinska Institutet djupt. 

Vi vill försäkra att vi nu gör allt vi kan för att säkerställa att något sådant här inte kan ske igen.

På vår webbplats kommer också information i samband med utredningen av händelsen att uppdateras.

Karolinska Institutet kommer att uppdatera informationen allteftersom utredningen fortskrider.

KI Kommunikati…
2024-02-22