NK cell. Photo: NIAID, cc-by

Infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi

De fyra ämnesområdena immunologi, infektion, inflammation och mikrobiologi är nära förknippade med varandra. Infektioner orsakas av mikroorganismer. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot infektioner. Immunologiska reaktioner orsakar också inflammationer, som en del av infektionsförsvaret eller vid andra retningar som kan ge upphov till kroniska inflammationstillstånd.

Populärvetenskapliga teman och fördjupning

Nobelpriset 2020: Hepatit C

Nyheter från KI inom området