Skip to main content

Infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi

De fyra ämnesområdena immunologi, infektion, inflammation och mikrobiologi är nära förknippade med varandra. Infektioner orsakas av mikroorganismer. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot infektioner. Immunologiska reaktioner orsakar också inflammationer, som en del av infektionsförsvaret eller vid andra retningar som kan ge upphov till kroniska inflammationstillstånd.

Teman och fördjupning

Nyheter inom infektion och inflammation

Theodor och Tyra på spaning

Theodor och Tyra på spaning. Hur dämpar man en farlig inflammation?

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa en forskare som svarar på frågor om inflammationer. Varför får man inflammationer och hur blir man av med dem?