IMTAC Kontakt

Besöksadress:
NKS Solna
Bioclinicum J6:14
Akademiska stråket 1 
171 64 Solna 


Postadress:
NKS, Solna
Bioclinicum J6:14
Visionsgatan 4 
171 64 Solna 

Ledning

Föreståndare

Bitr föreståndare

Anders Österborg

Anknuten till Forskning

Forskargruppsledare

Petter Höglund

Professor/specialistläkare

Klas Kärre

Professor
08-524 862 82

Annika Scheynius

Professor, senior