Skip to main content

IMTAC Forskning

Detta centrum har visionen att skapa en virtuell enhet för utveckling av innovativa immunbaserade behandlingsmetoder. Autoimmuna och maligna sjukdomar är de två primära fokus för utveckling av terapeutiska tillämpningar inom ramen för detta tematiska centrum.

Specifika immunologiska metoder som kommer att undersökas för terapeutiska tillämpningar omfattar antikroppar, vacciner och överföring av immunceller (T-celler, NK-celler) som modifierats ex vivo.

Grundläggande forskning ska i första hand inriktas på att belysa nya mekanismer och spridningsvägar och identifiera molekyler och strukturer som skulle kunna användas för behandling. Dessa grundläggande upptäckter kommer att överföras till kunskapsbaserade behandlingsmetoder. Ett urval av dessa terapeutiska möjligheter kommer sedan att testas i kliniska prövningar av säkerhet och effekt.

Petter Höglund

Kort presentation finns på den engelska sidan.

Utvalda publikationer

22287714

21889464

20818413

19282243

18974374

Rolf Kiessling

Kort presentation finns på den engelska sidan

Utvalda publikationer

20823150

20484028

19050306

16778217

16754857

14618618

8242612

3951539

336380

1086218

19349689

Klas Kärre

Utvalda publikationer

18974374

18974374

16550190

15809355

15591351

12672315

12479822

11927627

10620611

22301547

Andreas Lundqvist

Kort presentation finns på den engelska sidan

Utvalda publikationer

21750690

21719605

20942778

20947691

20629173

20026740

19308771

19202127

18922853

17332295

Karl-Johan Malmberg

Kort presentation finns på den engelska sidan

Publikationslista, senaste 8 åren

Jonas Mattsson

Håkan Mellstedt, Anders Österborg, Maria Liljefors

Gruppens övergripande målsättning är att utveckla immunterapi med monoklonala antikroppar, terapeutiska cancervaccin och andra immunstimulerande medel vid hematologiska maligniteter och solida tumörer.

Som en del i denna utveckling ingår också att identifiera och karakterisera nya tumörspecifika målstrukturer. Detta arbete har lett fram till upptäckten av tyrosinkinasreceptorn ROR1 vid kronisk lymfatisk leukemi. I den fortsatta utvecklingen fokuseras forskningen kring karakterisering av ROR1 vid olika tumörsjukdomar samt att utveckla monoklonala antikroppar och små kemiska molekyler, tyrosinkinashämmare, med specificitet för ROR1 för terapeutiskt bruk. Parallellt driver gruppen translationella studier kring behandling med andra antikroppar, ofta i kombination.

Utvalda publikationer

18546292

20813009

21042730

21385850

22289919

22086161

20194866

20724576

21856867

20119674

Annika Scheynius

Publikationer av Annika Scheynius (PubMed)

Ola Winqvist

Ola Winqvists forskargrupp

Utvalda publikationer

19011083

18684979

18286169

16709926

16641897

16421949

16321468

15886302

11854172