Hjärnan nätverkar i vila

Mer kunskap om hur hjärnans olika delar är sammankopplade i olika nätverk är viktig för förståelsen – och i förlängningen behandlingen – av både hjärnskador och psykisk sjukdom. Peter Fransson, professor i hjärnans systemfysiologi, kartlägger hur dessa nätverk ser ut och fungerar.

Professor Peter Fransson. Foto: Ulf Sirborn

Peter Fransson forskar om hjärnans nätverk, det vill säga hur olika delar av hjärnan är kopplade till varandra, och vilken funktion dessa kopplingar har. En viktig del i forskningen är att studera hjärnaktivitet när hjärnan är i ”viloläge”.

– Tidigare har forskningen om hjärnans funktion varit väldigt inriktad på att lokalisera olika delar i hjärnan: var sitter syn, hörsel, och så vidare? säger Peter Fransson. I detta har ingått att man framför allt undersökt hur hjärnan svarar på olika former av stimuli. Perspektivet i vår forskning är i stort sett det motsatta: vi tittar på vilka strukturer som knyter ihop olika delar av hjärnan, och hur det pågår en massa processer av sig självt, utan stimuli.

Ett exempel är ett nätverk som löper längs hjärnans mittfåra och som blir mer aktivt när hjärnan inte behöver koncentrera sig på en viss arbetsuppgift. Mycket tyder på att nätverket är knutet till funktioner som hör ihop med vår jagupplevelse, såsom det självbiografiska minnet.

Ökad kunskap om hjärnans nätverk kan få stor betydelse för be­handlingen av både hjärnskador och psykisk sjukdom, tror Peter Fransson, som är involverad i flera kliniska forskningsprojekt.

– I en pågående studie tittar vi på nätverkens funktion hos patien­ter med hjärntrauma, och försöker se om vi kan förutsäga hur bra hjärnan kommer att läka, säger han. De preliminära resultaten ser lovande ut. Vi är också med på ett hörn i forskning om psykisk sjukdom, bland annat en stor studie om autism.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2014.