Heinz Rode: ”Mobilen räddar liv”

Namn: Heinz Rode
Yrke: Professor emeritus och barnkirurg vid Red Cross War Memorial Children’s Hospital I Kapstaden, Sydafrika, specialiserad på brännskador.
Det bästa med att använda mobilen vid brännskador: Tidigare felbehandlades ungefär 40 procent av patienterna. Nu kan vi hjälpa de lokala hälsovårdarna att göra rätt från början.

Heinz Rode. Foto: Mattias Linbäck
Heinz Rode. Foto: Mattias Linbäck

”I Sydafrika drabbas över tre procent av befolkningen varje år av brännskador. Vid sidan av de som drabbas i industriolyckor är de brännskadade nästan alltid mycket fattiga människor som bor ute i byar långt ifrån städerna. Där är tillgången på elektricitet osäker vilket gör att 20 av Sydafrikas 50 miljoner invånare fortfarande använder fotogen för värme, matlagning och ljus. Det innebär en stor olycksrisk, särskilt för barn.

Den akuta behandlingen av brännskador är extremt viktig. Om akutinsatsen inte är tillräckligt bra försämrar det oddsen för alla efterföljande åtgärder. I två års tid har vi drivit ett forskningsprojekt tillsammans med institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet där vi använder mobiler så att de lokala hälsovårdarna kan skicka foton på de brännskadade för bedömning om de ska köras in till sjukhuset eller kan behandlas lokalt. Om lokal behandling räcker så kan vi ge dem nödvändig rådgivning för att de ska klara behandlingen. Det är ju vansinne att sitta och köra in skadade till sjukhus om de kan behandlas på plats.

Resultaten hittills är fantastiska. Metoden kommer att spela en avgörande roll för hur vi kommer att kunna ta hand om patienterna. Jag började intressera mig för brännskador på 1970-talet under min specialisutbildning då jag var ansvarig för brännskadecentret och vi fick in en liten pojke med 65-procentiga brännskador. Då hade vi väldigt lite att sätta emot och vi förlorade tyvärr pojken. Men den lille killen sporrade mig att kunna klara vården av brännskadade bättre.”

Berättat för Fredrik Hedlund, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2015.

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-06-07