Tobias Allanders grupp

Vi arbetar huvudsakligen med s.k. metagenomisk sekvensering för att påvisa virus. Dels utvecklar vi det som diagnostisk metod för virussjukdomar, dels studerar vi viruspopulationer och deras betydelse för olika sjukdomstillstånd.

Publikationer

Utvalda publikationer