Palliativ forskning med fokus på jämlik vård – Peter Strangs forskargrupp

Forskningen handlar både om den tidiga palliativa fasen när livsförlängning fortfarande är möjlig, och om den sena fasen med fokus på symtomfrågor. Min nuvarande forskning handlar om registerforskning kring livets sista år: Var vårdas man och får alla patienter tillgång till bästa möjliga vård? Kan tillgång till specialiserad palliativ vård minska behovet av akuta inläggningar på sjukhus? Får man fullgod hjälp med symtomen? Får vården i livets slutskede kosta lika mycket, för alla patienter?