Miljöexponering och hälsa – Nanna Fyhrquist forskargrupp

Huvudfokus i min forskning är på barns miljöhälsa, med syfte att nå bättre förståelse av samspelet mellan genetiska faktorer, mikrobiom och miljöfaktorer som ligger till grund för utvecklingen av god hälsa och skydd mot allergier eller metabola sjukdomar. Den andra grenen i min forskning är fokuserad på kemikalieexponering via hud, med fokus på barriär-, cell- och molekylära mekanismer. Syftet är att bidra till kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik, behandling och preventiva åtgärder.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Solnavägen 13, Solna, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Health, Box 210, Stockholm, 17165, Sweden

Nyckelord:
Allergi och immunologi Farmakologi och toxikologi Immunologi inom det medicinska området Kemiskt orsakade sjukdomar Miljöhälsa Tarmflora Visa alla
Anna Persson
2024-03-25