Identifiering av läkemedel för behandling av solida tumörer – Stig Linders forskargrupp

Vår grupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi.

Stig Linder Figure 1

Vår forskning

Ett fokus för vår forskargrupp är att identifiera nya hämmare av ubiquitin-proteasom-systemet (D'Arcy, Brnjic et al., Nature Medicine 2011; Mofers et al., Eur J Pharmacol. 2020).  Molekylerna b-AP15/VLX1570 hämmar två deubiquitinerande enzymer (USP14/UCHL5) i 19S-proteasomen. Vi och andra grupper har visat att dessa substanser uppvisar betydande antitumöraktivitet i olika tumörmodeller. Genom att använda kombinationer av olika metoder arbetar vi med att förstå våra molekylers molekylära verkningsmekanismer (Gubat et al., Front Oncol. 2022). Vi hoppas att ett läkemedel kan utvecklas som kan användas för att behandla multipelt myelom som är resistent mot proteasomhämmaren Velcade®.  Genom användandet av CRISPR loss-of-function screens försöker vi förstå betydelsen av olika deubiquitinasers för viabiliteten av cancerceller med olika genetisk bakgrund. 

Genom att använda tumörceller odlade i 3-D-kultur (multicellulära sfäroider) har vi visat mitokondriell metabolism är essentiell för celler som växer i svälta och hypoxiska regioner (Zhang et al., Nature Communications 2014). Våra resultat visar att tumörceller i sådana regioner har begränsad kapacitet för metabolisk plasticitet och vi arbetar med att identifiera läkemedel som kan användas för behandling av solida tumörer, främst avancerad äggstockscancer (Zhang et al., Int J Mol Sci. 2021). 
 

Disputationer 2000-

Ellin-Kristina Hillert
Mechanistic studies of a novel inhibitor of the ubiquitin-proteasome system
2019-05-24

Magdalena Mazurkiewicz
Inhibition of 19S proteasome deubiquitinases as a promising strategy in cancer therapy
2017-05-26

Paola Pellegrini
Tumor acidosis in malignant progression and therapy
2016-04-28

Xiaonan Zhang
Development of therapeutic strategies for quiescent tumor cell populations
2015-05-22

Chitralekha Mohanty
Different approaches to develop radio- and chemotherapy for treatment of human cancer
2014-09-25

Xin Wang
Studies of overcoming acquired resistance: molecular mechanisms and development of novel drugs
2014-06-10

Slavica Brnjic
Identification and characterization of a proteasome deubiquitinase inhibitor
2014-01-31

Walid Fayad
Using a 3-d model system to screen for drugs effective on solid tumors
2011-03-18

Maria Berndtsson
On the role of different signal transduction pathways in induction of apoptosis by anticancer drugs
2007-05-04

Maria Hägg Olofsson
Translational studies of drug-induced tumor cell death
2006-10-20

Hamdiye Erdal
Characterization of the mechanisms of action of anticancer agents in vitro and monitoring their effects in vivo
2005-03-18

Takayuki Ueno
Analyses of the expression and function of the aspartic protease napsin
2004-04-23

Kristina Viktorsson
On the role of SAP kinase pathways in cellular responses to cancer treatment
2003-04-11

Aleksandra Mandic
Elucidation of pro-apoptotic signaling induced by cisplatin
2003-02-18

Maria Seddighzadeh
The prognostic significance of uPA, uPAR and the cytokine IL-1-alpha in urinary bladder cancer
2002-04-12