Hudsjukdomar – Lennart Emtestam grupp

Sedan 1980-talet har gruppen arbetat med icke-invasiva mättekniker vid diagnostisering av hud. Metoderna bygger på principen att patologisk vävnad inte har samma fysiska egenskaper som normal hud

Publikationer

Utvalda publikationer