Goda resultat för ett av de största bröstcancerprojekten i världen

För snart 20 år sedan läste professor Per Hall en artikel som jämförde cancersjukvård med hjärtsjukvård. Hjärtläkarna beskrevs som framgångsrika i att hitta och behandla riskfaktorer för hjärtsjukdom, som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter, och på så sätt lyckats minska insjuknande och dödsfall. Cancerläkarna stod långt ifrån sådana strategier.

"Jag var specialiserad inom bröstcancer och insåg att den vård vi gav egentligen var ganska passiv." berättar Per Hall. "Vi väntade tills sjukdomen brutit ut hos våra patienter och först då försökte vi bota den. Jag ville försöka hitta bröstcancerns motsvarighet till högt blodtryck och höga blodfetter och behandla friska kvinnor så att de slapp bli sjuka. Utan framgång försökte jag få pengar till sådan forskning, men ingen trodde tillräckligt mycket på att det skulle kunna gå att förebygga bröstcancer."

Men Märit och Hans Rausing valde att tro på potentialen i dessa tankar. De valde att donera 70 miljoner kronor som gjorde det möjligt att starta Karmastudien som är ett av de största bröstcancerprojekten i världen. Över 70 000 kvinnor i Sverige har deltagit i studien. Forskarna har kommit fram till att ärftlighet, bröstens täthet, livsstil och gener är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla bröstcancer. Forskarna har också lyckats identifiera de 5 procent kvinnor som har mycket hög risk att drabbas av bröstcancer och som behöver undersökas med andra metoder än enbart mammografi.

Märit och Hans Rausing

" Det hade inte varit möjligt att finansiera ett så omfattande och viktigt projekt som Karma utan en så stor donation, vilket inte är vanligt bland svenska anslagsgivare.", säger Per Hall. Donationen har betytt mycket för fortsatt forskning och genererat nya forskningsbidrag.

Donatorn Märit Rausing utsågs 2011 till medicine hedersdoktor vid KI för sitt engagemang för filantropisk verksamhet och för vetenskaplig forskning samt för sitt initiativ mot bröstcancer.

Hans Rausing avled 30 augusti 2019, han blev 93 år.