Global Bridges utlysning 2022

Global Bridges är ett program skapat av SFO-V för att avancera unga forskares karriärer i vårdvetenskap.

Global Bridges är ett initiativ där juniora forskare på KI (eller en grupp av forskare) får ekonomiskt stöd för att bjuda in en etablerad internationell forskare inom vårdvetenskap till Sverige under en vecka. Syftet är att stötta de juniora forskarnas karriärsutveckling samt skapa både internationella nätverk och långsiktiga forskningssamarbeten – nog så viktiga för en juniorforskares karriär. Initiativet är uppskattat både av de juniora forskare som antagits och de seniora som inbjudits och som frikostigt delar med sig av sina karriärer och karriärsval. Programmet består av dels ett två-dagarsseminarium med de juniora och seniora forskarna och som åtföljs av tre dagar med seminarier, föreläsningar, kliniska besök osv som bestäms av de juniora- och seniora forskarna tillsammans.

 

Mer information om hur man söker på en engelska sidan

Marina Olsson
2021-12-22