Ge hjälp vid hjärtstopp

Vid hjärtstopp minskar chansen att överleva med tio procent för varje minut som går innan hjärt-lungräddning startar. Därför är varje sekund viktig!

1. Konstatera hjärtstopp

Kontrollera om personen är medvetslös genom att ropa/tala högt – om inget svar, nyp personen i armen och skaka lite på axlarna. Kontrollera om personen andas genom att lägga ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag. Medvetslös utan andning = hjärtstopp.

2. Larma

Om du har sällskap, be då någon annan ringa 112 och larma om hjärtstopp. Samtidigt som startar du hjärtlungräddning. Är du själv, ring först.

3. Starta hjärtlungräddning

Placera personen på rygg, lägg handen på pannan och böj försiktigt huvudet bakåt, öppna munnen. Stå på knä vid sidan av personen. Lägg din ena handlov mitt på bröstbenet. Placera din andra hand ovanpå. Pressa ned bröstbenet 5 – 6 cm i en frekvens av 100 – 120 tryck per minut, det vill säga ungefär två tryck per sekund. Försök se till att ha någon ytterligare på plats som kan byta med dig varannan minut, det kan vara ganska jobbigt. Har du inte genomgått utbildning i HLR eller inte vill göra inblåsningar, fortsätt att pressa ned bröstkorgen oavbrutet i samma tempo. Har du gått HLR-utbildning, gör två inblåsningar i personens mun efter 30 tryck, cirka var 15:e sekund. Fortsätt tills ambulans kommer.

4. Använd hjärtstartare

Det finns cirka 40 000 hjärtstartare utanför sjukvården i Sverige. Be någon söka efter närmaste hjärtstartare via Hjärtstartarregistrets app eller på hjärtstartarregistret.se. Hjärtstartare är självinstruerande och kan användas av vem som helst. Återgå genast till att trycka på bröstkorgen som tidigare i ett par minuter efter att hjärtat har startats för att hjälpa det pumpa i början.

Fakta: Skillnaden mellan hjärtinfarkt och hjärtstopp

Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat pumpa blod på grund av att den elektriska ledningen till hjärtat inte fungerar som den ska. Hjärnan drabbas av syrebrist och den drabbade blir medvetslös inom bara några sekunder.

En hjärtinfarkt är en cirkulationsrubbning som orsakas av en propp eller blockering av ett av hjärtats kranskärl så att hjärtat drabbas av syrebrist. Hjärtat slår fortfarande men den del av hjärtat som blir utan syre skadas. Hjärtinfarkt ger för det mesta plötslig smärta i bröstet men kan även ge mer diffusa symtom särskilt hos kvinnor. En hjärtinfarkt kan orsaka hjärtstopp.

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nr 1, 2016.

OD
Innehållsgranskare:
Isabel Kinnander
2022-09-09