Fysisk aktivitet och depression

Tre frågor till Mia Lindskog, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Mia Lindskog. Foto: Selma Wolofsky

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2016.

Vad händer i kroppen vid fysisk aktivitet hos försöksdjur?

– I vår forskning använder vi djurmodeller, och där är en sjukdom som depression svår att studera. Men vi kan se tydligt att fysisk aktivitet motverkar de skadliga effekterna av stress, och det kan vara ett sätt att förebygga depression. I en sammanvägning som gjorts av alla människostudier på området och som publicerades 2014 fanns inte tillräckligt med stöd för att man ska kunna säga att fysisk aktivitet kan bota depression.

Vad händer vid fysisk aktivitet och hur mycket måste man träna för att uppnå effekt?

– När man tränar bildas mer av en faktor som kallas PGC som styr mycket av musklernas anpassning till träning. Det vi har visat är att PGC också ökar nedbrytningen av ämnet kynurenin som bildas vid stress – som annars kan gå in i hjärnan och antas bidra till utvecklingen av depression. Just den formen av PGC som vi studerade bildas vid uthållighetsträning som löpning, cykling och simning. Hos människor har man visat att 40 minuters medelhård träning tre gånger i veckan räcker.

Hur kan detta fynd användas?

– En av svårigheterna med läkemedel mot depression är att få in det i hjärnan, eftersom blodkärlen där är mindre genomsläppliga. Här har vi hittat en mekanism ute i musklerna som kan påverkas för att skydda hjärnan, det öppnar för nya möjligheter.

Cecilia Odlind
2023-02-27