Försöker mildra svåra biverkningar

Anna Martling, professor i kirurgi, forskar om kolorektal cancer, alltså tjock- och ändtarmscancer. Forskningen syftar dels till att kunna bota fler patienter, dels till att minska de svåra biverkningar av behandlingen som många drabbas av.

Anna Martling. Foto: Ulf Sirborn

– Behandlingen av tjock- och ändtarmscancer har förbättrats avsevärt de senaste tre decennierna, men fortfarande finns mycket att göra, förklarar Anna Martling. Andelen patienter som botas har stigit från 50 till 60 procent, och de lokala återfallen har sjun­kit från 30 till 5 procent. Den största frågan framöver är hur vi ska bli bättre på att förhindra återfall i andra delar av kroppen. Bland annat behöver vi lära oss att i förväg känna igen patienter med hög risk för återfall.

Men utmaningen är inte bara att rädda så många patienter som möjligt, utan också att bota dem till ett så bra liv som möjligt, framhåller hon. Mycket av hennes forskning handlar om biverk­ningarna av behandlingen och hur de kan mildras.

– Tarm- och urininkontinens är mycket vanligt efter tjock- och ändtarmscancer, likaså problem med bristande sexuell förmåga eller lust, säger Anna Martling. Hur vanligt har man inte vetat förut – vi fick börja med en kartläggning. Vad gäller sexuell dys­funktion är vi nu på väg att ta första steget till att försöka behandla problemen.

Ibland räcker det att upptäcka och lyfta fram ett problem för att det ska lösas. Så var det med den könsskillnad i behandling som hon upptäckte i en registerstudie: den svenska vården gav män med kolorektal cancer strålbehandling 20 procent oftare än kvinnor med lika allvarlig sjukdom. Efter att resultaten blev kända försvann dessa skillnader inom ett fåtal år.

En annan angelägen fråga för Anna Martling är att samla KI:s forskning inom tjock- och ändtarmscancer i ett nätverk för ökat samarbete och kunskapsutbyte.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2014.