Forskningsprovsamlingar

Forskningsprovsamlingar

KI Biobank har mer än 250 registrerade forskningsstudier med prov från sammanlagt 500 000 provgivare.

Dispositionsrätt

Tillgången till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelser mellan KI Biobank och ansvarig forskare för varje studie. Forskare som samlar in prov har beslutsrätt om vad insamlade prov ska användas till vilket innebär att KI Biobank inte kan lämna ut prov utan ansvarig forskares godkännande.

Provsamlingarna är vanligen tillgängliga för samarbeten efter kontakt med ansvarig forskare. Det går också bra att kontakta oss via mejl - biobank@ki.se - eller telefon på 08-524 820 03 för mer information.