Forskningsprovsamlingar

This page in English

KI Biobank har mer än 250 registrerade forskningsstudier med prov från sammanlagt 500 000 provgivare.

Dispositionsrätt

Tillgången till proverna och tillhörande information baseras på överenskommelser mellan KI Biobank och ansvarig forskare för varje studie. Forskare som samlar in prov har beslutsrätt om vad insamlade prov ska användas till vilket innebär att KI Biobank inte kan lämna ut prov utan ansvarig forskares godkännande.

Provsamlingarna är vanligen tillgängliga för samarbeten efter kontakt med ansvarig forskare.

Nationell katalog över forskningsprovsamlingar

Nationell katalog över forskningsprovsamlingar är ett register över forskningsprovsamlingar som hjälper dig att hitta redan insamlat biobanksmaterial som potentiellt kan användas av andra än den forskare/provsamlingsansvariga som insamlat materialet.

Katalogen avser att bidra till ett bättre utnyttjande av redan befintliga provsamlingar och att öka möjligheterna till forskningssamarbeten.

Katalogen bygger på metadata såsom diagnos, typ av prov, fenotyp och enkätdata. För att få mer information och ev. tillgång till prov skickas en förfrågan till provsamlingsansvarig.

För att lägga upp en studie, skicka en förfrågan till loreana.norlin@ki.se.

Du hittar katalogen här.