Forskningsområden inom neurovetenskap

Hjärnan är det mest komplexa organet i kroppen och forskningen kring hjärnfunktioner är synnerligen mångfasetterad. Karolinska Institutet har sedan starten för snart 200 år sedan bedrivit framgångsrik forskning inom neurovetenskap, där grundläggande studier om hur hjärna och nervsystem fungerar görs.

Forskningen berör till exempel nervsystemets utveckling, från den allra första stamcellen, eller är mer kliniskt inriktad mot mekanismer och behandling vid specifika sjukdomar.

Grundforskning

Grundforskningen inom neurovetenskap handlar om nervsystemets minsta beståndsdelar, från studier av jonkanalerna på molekylär nivå till utvecklingen av stamceller till färdiga celler och nervsystem, samt hur signaleringen mellan nervceller i hjärna och ryggmärg sker. Här sker även forskning om hur olika delar av hjärnan påverkar kroppens funktioner.

Klinisk forskning

Den mer kliniskt inriktade forskningen berör specifika sjukdomar som Parkinsons sjukdom, psykiatriska sjukdomar, smärta, beroende och sjukdomar associerade med sinnesorganen eller hjärnans åldrande. Ett viktigt mål är att öka kunskaperna kring sjukdomar som drabbar hjärnan och nervsystemet för att kunna utveckla nya behandlingsmetoder.