Reglering av immunsvaret i tumörer – Charlotte Rolnys forskargrupp

I vår forskning undersöker vi hur immunceller reglerar tumörtillväxten och spridningen av tumörer. Kunskap om hur den här regleringen går till kan ligga till grund för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Vår forskning

Det finns ett starkt samband mellan immunsvar och nybildning av blodkärl i tumörer och spridning av tumörceller till sekundära organ (metastaser). Tumör-associerade makrofager (TAM) är en speciell typ av immunceller som utsöndrar tillväxtfaktorer som stimulerar till nybildning av blodkärl i tumören, vilket främjar tumör tillväxt och spridningen av metastaser. TAM producerar också immunhämmande substanser som förhindrar andra immunceller att bekämpa tumören. Att hämma tumörtillväxt genom att reglera immunsvaret så att de tumör- och blodkärlsstimulerande TAM minskar och andelen tumörhämmande immunceller ökar är en attraktiv strategi för att bekämpa cancer.

Anslag

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • Karolinska Institutet Forskningsfonder
  • Tornspiran
  • Barncancerfonden

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Immunologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
CR
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-03-25