Medfött immunförsvar vid cancer, inflammation och infektion – Magdalini Lourda forskarteam

Teamet studerar det medfödda immunsystemet vid akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar hos barn och vuxna.

Magdalini Lourdas forskarteam ingår i Anna Norrby-Teglunds och Mattias Svenssons forskargrupper vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin, Huddinge.

Om vår forskning

I vårt team integrerar vi olika avancerade experimentella metoder för att undersöka sjukdomsspecifika subpopulationer av myeloidceller, då särskilt granulocyter, i blod samt vävnader från patienter och friska individer.

Granulocyter är den första försvarslinjen mot patogener. De initierar reparationsmekanismer för den skadade vävnaden, men kan i vissa fall orsaka allvarliga vävnadsskador som kan leda till kroniska patologier. Trots att granulocyterna är viktiga för att kunna modulera adaptiva immunsvar, är fenotypen och funktionen av granulocytsubpopulationer i mänskliga vävnader och sjukdomar inte väl förstådda.

I nuläget fokuserar teamet på att karakterisera granulocytsubpopulationerna i psoriasis, Langerhans cellhistiocytos och COVID-19. Teamet söker förstå hur granulocyterna kommunicerar med andra celler och bidrar till sjukdomspatologi. Målsättningen är att förbättra diagnostik och behandling av patienter.

Mer om forskningen i Magdalini Lourdas team finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer